สำหรับลูกค้าย้ายค่ายลด 50% นาน 6 เดือน

โปรโมชั่นย้ายค่ายมาใช้สำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานอินเตอร์เน็ตค่ายอื่นมาแล้วสนใจเปลี่ยนมาใช้งาน 3BB ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ ย้ายค่ายลด 50% นาน ถึง 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครลูกค้าย้ายค่าย

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • ใบแจ้งค่าบริการย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน 1 ใบ

โปรโมชั่นย้ายค่าย 3BB